Båtplasser

Her finner du info om båtplasser og priser

Båtplass

Under finner du en oversikt over båtplasser ved Gisund Båthavn.
Nummerering samsvarer ikke med reelle båtplasser og er kun til orientering.

Båtplasser Gisund Båthavn

Priser

BREDDE** INNSKUDD ÅRSLEIE*
2,00 m   36 333,-   2 750,-
2,50 m   43 395,-   3 125,-
3,00 m   50 446,-   3 500,-
3,50 m   57 497,-   3 875 ,-
4,00 m   64 559,-   4 250,-
4,50 m   71 610,-    4 625,-
4,75 m   75 130,-   4 812,-

5,00 m    78 650,-   5 000,-
5,50 m   85 690,-   5 375,-
5,75 m   89 100,-   5 562,-


*Netto båtbredde er 0,35m smalere enn oppgitt i tabellen.
**For eksempel har 4m netto bredde på 3,65m, fordi gangvei inngår i total bredde.

Noe du lurer på?

Ønsker du å kjøpe båtplass eller kanskje leie naustet?